Yayınlar

Yüksek Lisans Tezi

Atakan Akıncı, “Information and Communication Technologies and Economic Institutions”, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Ekim 2016. (YÖK Tez Sayfası / İndir / Online Oku)

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Feride GÖNEL

  • Bu çalışma, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAPK) tarafından desteklenmiştir.

BAPK Projeler Listesi için tıklayınız.
Proje Adı/No: Information and Communication Technologies and Economic Institutions / 2015-02-01-YL01.

_____________________

Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Gonel, F., & Akıncı, A. (2017). How Does ICT-Use Improve the Environment? The Case of Turkey. World Journal of Science, Technology and Sustainable Development, 15(1).

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Gönel, F., & Akıncı, A. (2016). How Does ICT-Use Improve the Environment? The Case of Turkey. 2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society Proceedings Book. 2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society. Sosyoekonomi Society. Amsterdam, The Netherlands. 25-26. (Download Proceedings Book)
  • Akıncı, A. (2016). The Evolutionary Economics and Biomimicry: Is Innovation for profit or is it for Efficiency?. International Students’ Conference on Economics. İzmir, Turkey.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Akıncı, A., & Çudri, D. (2016). Rekabet Yarışında Uzay Ekonomisi: Büyüme ve Kalkınma Perspektifinden Bakış. Congreconomics 2. İktisadi Bilimler Zirvesi. İstanbul, Türkiye.
  • Akıncı, A., & Çudri, D. (2016). Yenilenebilir Enerjide Yeni Yollar ve Avrupa Birliği Uyum Politikaları Çerçevesinde Türkiye. Bülent Ecevit Üniversitesi Geleceğin Sosyal Bilimcileri Ulusal Öğrenci Kongresi. Zonguldak, Türkiye.
  • Akıncı, A. (2015). Dünyadaki Borsalarda Teknolojinin Gelişimi ve Bugün Geldiği Durum. Yıldız Teknik Üniversitesi II. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu. İstanbul, Türkiye.
  • Akıncı, A. (2014). Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Ekonomik Kurumlar. Yıldız Teknik Üniversitesi I. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu. İstanbul, Türkiye.

ATAKAN AKINCI Yayınlar